Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“

За контакти

За всякакви предложения или коментари относно сайта, моля, използвайте формата, за да се свържете с нас.
Лимитът на съобщенията, които можете да изпращате чрез контактната ни форма, е 2 на ден.
Въведете e-mail адреса си, за да можете да получите отговор от нас.