Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Две очи горят във мрака


Две очи горят във мрака,
   сърце спира:
Ангелина либе чака
   край чемшира.

Две жълтици там се лъскат
   в тъмнината,
свилени поли изсъскват
   зад вратата.

Ей, отдоле на гърбина
   гега вирнал,
се зададе юначина
   и подсвирна.

Дълга гега харамийска
   отвън клъцна,
тежка порта чорбаджийска
   леко скръцна:

– Гълъбице, Ангелино,
   какво правиш?
– Мълчи мари, лудетино,
   где се бавиш?

Топли думи с нежен шепот
   зашептяха.
Две сърца във сладък трепет
   там се сляха!...