Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Бяло зърно ронят


Бяло зърно ронят
ниви прегорели,
бяло зърно ронят –
черна жътва жънат
моми премалели!

Черна жътва жънат –
ред по ред ръкойки!
Черна жътва жънат,
маргар-сълзи ронят
кумодни девойки.

Маргар-сълзи ронят,
зарад свойте братя,
че са тук остали,
в бунт кога въстали
някога селата!...