Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Вест вестявам – коня разигравам


Вест вестявам – коня разигравам
по седенки, хорà и сборове.
Бащино имане разпродавам:
   дом с волове –
   за чифте пищове!

Жито давам сетнята си крина –
във хамбаря нищо не остава!
Който има тънка карабина,
   да я дава –
   пишман да не става!

Ръж харизвам – огнена пшеница,
за куршуми давам мило-драго!
Който има сабя дипленица,
   да я стяга
   на юнашка снага!

Че събирам бащина дружина
срещу върли бащини душмани!
Ако ще се гине – да се гине
   със акрани
   низ Пирин-балкани!