Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
В твоята градина цъвтят хризантеми


В твоята градина
цъвтят хризантеми,
а аз заминавам
утре на война.
Откъсни ми, либе,
двете най-големи
и с тях закачи ми
десната страна!

Кой родината си
от сърдце обича,
със цветя и песни
тръгва той на бой!
Искам, либе, днеска
цял да се обкича,
и да бъда, искам,
ненаситно твой!

В тоя ден последен
на раздела жива,
в тоя час велик на
радост и на скръб,
аз ти се заклевам
с клетва мълчалива,
че ще нося вечно
твоя образ скъп!

Или победител
при теб ще се върна,
или смърт юнашка
в бой ще ме срази!
Дай ми за последен
път да те прегърна!
Дай ми да изпия
твоите сълзи!...