Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Гладен съм, Ангелино мари


   – Гладен съм!
   Ангелино мари,
свилокоса балканджийке,
моя байова комшийке,
   разбери:
   гладен съм!

   Мълчи, лудо,
   ще разбудиш
   върли псета
   покрай плета!

Нямам, лудо, нищо за вечеря,
нито мога пък да ти намеря!

   Нà ти, лудо:

   образи момински –
   гюлове градински,

да вечеряш, да вечеряш,
дор се, лудо, навечеряш!

   – Жаден съм!
   Ангелино мари,
дългопола балканджийке,
моя румена комшийке,
   разбери:
   жаден съм!

   – Мълчи, лудо,
   ще разбудиш
   татка, мама –
   те спят двама!

Нямам, лудо, вино, ни ракия,
твоята люта жажда да убия!

   Нà ти, лудо:

   устица момински –
   извори планински,

с гърло жъдено да пиеш,
дор се, либе ле, напиеш!

   – Морен съм!
   Ангелино мари,
белопазва балканджийке,
моя галена комшийке,
   разбери:
   морен съм!

   – Мълчи, лудо,
   ще разбудиш
   кака, батя,
   върли братя!

Нямам, лудо, нищо за постеля,
за възглаве мекичка къделя!

   Нà ти, лудо:

   топла гръд моминска –
   възглавня същинска,

да подремнеш, да починеш,
дор се бяла зора сипне!...