Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Две отровни змии люто съскат


Две отровни змии люто съскат –
две коси се сред полето лъскат.

Морна песен в ширен кър се носи –
син баща си иска да надкоси.

Коса вие – буйна снага кърши,
с бяла кърпа пот от чело бърши.

Чвръсто реже, тихо тананика,
често маха, дваж по-често вика:

    „Карай, моя
    косо халовита!
    Ех, ти, буйна
   младост без насита!
    Свий, отрязвай
    сено садиньово,
     насити се
   с трева звездочела,
     че ме косо,
    люта жал попари,
     зарад мойте
    весели другари:
    черна смърт ги
   сред полята стигна,
     по селата
   бунт кога се дигна.
     Едни стигна
   в равните поляни,
     други свари
   в градските зандани,
     трети взеха
    тънки карабини
     и забиха
   в чемерна чужбина!...“

Икиндия. Лек ветрец повява.
Черни къдри момку разпилява.

Морно слънце зад горица гасне.
В небо грейва месечинка ясна.

Кротка вечер над полето пада.
Момко коси бащина ливада.

Всичко живо в село се прибира.
Юначина кара – не запира!...