Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Де гиди кутли кавали


Де, гиди, кутли, кавали!
Де, гиди, късни попрелки!
Как ще ви батю прежали,
батю ви гюл-другоселски!

Черно венчило ме чака –
женя се, пусто, презсила!
Момко полека проплака:
– Мила си, младост, премила!