Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Де гиди, светли седенки


Де гиди, светли седенки!
Де гиди, нощни тлъки!
Де гиди, долномахленки!
Де гиди, малки моми!

Който ми не е поскитал
по нощни седенки, тлъки,
младост той не е изпитал –
в гърди сърце как тупти!

Де гиди, светли седенки!
Де гиди, нощни тлъки!
Полибил съм всички махленки!
Полибил съм всички моми!