Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Жътва жъне земсова дружина


  Жътва жъне
земсова дружина
  в ширно къре –
ниви неизбродни,
  полетяват
в луда надпревара
  повилнели
вихрени жътвари:
  млади момци –
весели акрани –
  къдроглави
пламенни земсисти
  и девойки –
пролетни гугутки –
  работливи
палави земсистки.
  Ред повежда
Райкова Светлана,
  лична дружка –
огнена земсистка,
  а след нея
весели другарки
  се преварят
нива да събарят.
  Сърп извива
Райкова Светлана,
  жито жъне –
равна песен точи,
  а другарки –
палави земсистки,
  с медно гърло
тихо ѝ пригласят:

   „Няма го Райко,
   няма го Петко,
   няма го още
   и Стамболийски!
   Няма кой знаме
   бойно да вдига –
   огнено знаме –
   гордост народна!
   Няма кой с песен
   смело да води
   верни другари
   в друми селяшки!
   Кървав тиранин
   сабя размаха –
   люто посече
   вилни юнаци!
   Нощ се неверна
   спусна над село,
   вредом помръкна
   поле широко!“

  Млади момци –
земсови акрани
  в буйна жътва
рамене разкършват
  след девойки
палави земсистки,
  полетяват
в луда надпревара:
  в стрън полагат
въже оросено,
  китно китат
житени ръкойки
  сръчно връзват
тежкокласи снопи,
  със коляно
мъжки ги пристягат.
  Пот се лее
от чела юнашки,
  в гръб залепват
ризи осолели!
  Стан изправя
Бойко Байрактарин,
  с глас запява –
в ширен кър отпява
  на другарки
палави земсистки,
  на девойка
Райкова Светлана,
  а след него
весели акрани
  с равно гърло
тихо му пригласят:

   „Няма го Райко,
   няма го Петко,
   няма го още
   и Стамболийски!
   Растнат в народа
   нови юнаци –
   момци крилати –
   млади земсисти,
   с крепка десница
   знамето вдигат,
   светлото знаме –
   гордост народна,
   с песен юнашка
   смело повеждат
   верни другари
   в друми селяшки!
   Ясна зорница
   трепка-изгрява
   в ширно се къре
   развиделява!...“

  Оранжеят
ниви златокласи
  в широко къре –
поле неизбродно,
  аленеят
макове червени
  по межди и
синури цветисти,
  зеленеят
къдрави морави
  нанадоле
в Белешко ливаде!
  Вик се носи
низ поле широко,
  като млада
птица-преперица,
  волна песен
в къре прокънтява,
  где помине
тежки клони клати.
  През нивята
уен вихър мина:
  жътва жъне
земсова дружина!...