Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Звезделино, бяла гълъбице


  Звезделино,
бяла гълъбице,
  взори имаш –
две ясни звездички,
  с тях изгори,
гиди хубавице,
  в цяло село
вси млади душици!

  Де кого със
тях си ти видяла,
  по за три дни
болест си му дала,
  а на мене,
мом Звезделино,
  болест даде
дор за три години!...