Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Късни нощи полунощи


Късни нощи – полунощи,
златорогата луна,
помниш ли ги, либе, още,
а?

Снощи вечер – късно беше,
край вас минах и се спрех.
Нощ – мъртвило! Всичко спеше.
Ех!

Примъчня ми, Ангелино –
в механата се отбих:
дор се съмна руйно вино
пих!...