Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Лиляно, девойче попово


– Лиляно
 девойче
  попово,
Лиляно,
 шибойче
  крушово,

момите
 зачуди,
  Лиляно,
момците
 подлуди
  от рано!

– Еднъжка
 се младост
  младува,
еднъжка
 се в радост
  момува!

До време
 се губят
  нощите,
до време
 се любят
  момците!...