Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Луд гидия руйно вино пие


Луд гидия руйно вино пие.
Нощ преваля. Зора зазорява.
Петли честат. Село се разшава.
Юначина първо либе спомня:

   „Чакаш ли ме
   още, Карамфило,
    надаш ли се
   още, първо либе,
    да ти взема
   китка-китеница,
    да ти скърша
   снага филизова?
    Недей чака,
   галена изгоро,
    че не мога
  тая нощ да дойда:
    девет оки
  с вино съм пресушил
    и три юза
   с огнена ракия!
    Снощи като
  минах през селото,
   край Стояновата
   низка кръчма
    сварих тамо
   весели акрани,
    че разливат
   вино пелиново.
   Спрях. Отбих се.
  Седнах и не станах.
   Как ще стана –
   пуста евтиния:
    лев оката
   аленото вино
    и два лева
   лютата ракия!...“

Нощ преваля. Зора зазорява.
Луд гидия руйно вино пие.
Петли честат. Село се разшава.
Юначина първо либе спомня.