Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Малка мома – галена Мария


Малка мома – галена Мария,
цвете бере – росна китка вие.

Китки кити, в равен друм поглежда
и потихом песенка нарежда:

     „Ух, кога ли,
    Боже, ще се мръкне,
      сърце бие,
   трепти – ще изхвръкне!
      Първо либе
    хабер ми допарти
     по драгойци
    чужди, непознати,
     че довечер
    рано ще ми дойде,
     с врано конче
    мене да споходи:
     да ми вземе
    китка-китеница,
     да ми строши
    медена ръчица!...“

Малка мома – галена Мария,
цвете бере – росна китка вие.

Китка кити, в равен друм поглежда
и потихом песенка нарежда!...