Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Малка мома змийна снага вие


  Малка мома
змийна снага вие.
  Буен момък
змейно конче бие.

  – Стой, не варкай,
моме-гиздосио,
  стой, почакай,
мари хубосио,

  твойта тънка
лебедова шия
  със алтънен
гердан да увия

  и ръка ти
с гривни изковани,
  и снага ти
с сърмени колани!...

  – Море, лудо,
море, млад делио,
  чудно чудо,
ти, луда гидио,

  не мами ме
със алтън-гердани,
  не лъжи ме
с гривни и колани!

  Вместо вити
гривни и гердани,
  вместо шити
сърмени колани,

  ще обвиеш
снага тополова,
  ще изпиеш
очи черешкови!...

– – – – – – – – –

  Малка мома
змийна снага вие.
  Буен момък
змейно конче бие!...