Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Милкана девойка


Милкана девойка,
работница морна,
на майчино рамо
главица обляга:
„Кахърна съм, майко,
от грижи кахърна,
и мъка по либе
ме тежка наляга!“
Милканина майка
Милкани говори:
„Развръзвай, Милкано,
чумберна забрадка:
кахъри във младост
са бели кахъри,
а мъка по либе
е сладка-пресладка!...“