Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Млади момко, хайде за малини


  – Млади момко
хайде за малини!
  Недей чака –

времето ще мине!

  Недей чака –
те сега са зрели!
  Бързай, бързай,
дор не са презрели!

  – Не ми трябват
малини на мене –
  аз си имам
други по-червени,

  дето зреят
и лете, и зиме:
  али устни
е тяхното име!