Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Млад юначина с кон – халетина


Млад юначина
с кон-халетина
месец превари,
конче завърза,
бързо забърза
покрай дувари.

За клон се пипна,
дувар прерипна
луда гидия,
там във сливака
тръпна го чака
бяла Мария.

Млад юначина
плахо премина
сънните двори,
бяла Мария,
пазва-белия
жадно разтвори.

Снага моминска
в гръд исполинска
момко притисна,
жъдна изгора
клепки притвори –
на гръд увисна!

Устни – презряли
малини али –
тя му поднася,
той се навежда:
във тях се вглежда
и ги наквася!...

– – – – – – – – –

Нейде пролайва
и се спотайва
сънено куче.
Ей, полунощ е.
Либета още
гукат-шушулат!...