Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Мои другари, земсови акрани


Мои другари – земсови акрани,
непокорни селски синове,
утре рано утро щом подрани,
брат-акранин ще ви позове!

Накривете къдрави калпаци,
със божурни китки над чела,
че ще минем гъстите букаци
и ще спрем във росните нивя.

Там сред жар от макове червени,
със три пръста ще да сторим кръст
и ще паднем низко на колене
да целунем пламналата пръст.

Ще дадеме братски вярна клетва
за другарство в бъдните борби,
че ни чака изобилна жетва
под зова на бойните тръби.

Буйна младост с бури и премежди
ни вещаят тъмни времена!
Ще се чернят булки черновежди!
Ще се веят бойни знамена!...