Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
На челце ти златни къдри се люлеят


– На челце ти
 златни къдри
  се люлеят,
на лице ти
 очи модри
  ясно греят!

Подари ми,
 Карамфило,
  златни къдри,
харижи ми,
 моме мило,
  очи модри!

– Златни къдри
 на челце ми
  нек се веят,
очи модри
 на лице ми
  нека греят!

Три години
 аджамия
  как ги сака,
три години
 луд гидия
  за тях чака!...