Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Нощ преваля. златен месец гасне


Нощ преваля. Златен месец гасне.
Карамфила първо либе чака.
Трети петли скоро ще пропеят –
луд гидия никакъв го няма!

    „Где се губиш,
    белогрив соколе,
     где се маеш,
    при коя къснееш?
     Где си сладки
    приказки разтурил,
     при кое ли
    самодивско либе?
     Тук ли нейде
    в нашата крайнина,
     при другарки –
    весели подевки,
      или долу
   в долните седенки,
     при девойки –
    румени подолки?
     Ако си се
    нейде тук потулил,
     либе, либе,
    дор се зора сипне,
      ако ли пък
    нанадол къснееш,
     хич не чакай –
    бягай дор е време,
     че девойки –
    румени подолки,
     са потайни
    нощни самодиви:
     в пазви крият
    билье самодивско,
     та примамват
    хубавите момци!...“

Нощ преваля. Златен месец гасне.
Карамфила първо либе чака.
Трети петли скоро ще пропеят –
луд гидия никакъв го няма!