Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Няма го войводата


Няма го
 Войводата,
няма го
 Южнянина!
Мъртви са
 полетата
над безкрайна
 Тракия,
черни са
 стърнищата
в почерняла
 Добруджа,
йощ по-черни
 угари
долу покрай
 Дунава!
Тъжни са
 юнаците,
дваж по-тъжни
 майките,
скръбни са
 невестите,
булките,
 вдовиците!
Малки моми
 галени –
онемели
 пилета –
не кладат
 седенките
в потъмнели
 вечери,
не се кичат
 утрина
с китки
 трендафилови,
не продумват
 никому
думица
 раздумнина!
Мъка е
 притиснала
нашта земя
 хубава,
буря е
 надвиснала
вредом над
 родината!