Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Опустели, мамо, очи черешови


Опустели, мамо,
очи черешови,
като няма либе
вечер да ги либи!
Опустяла тънка
снага филизова,
като няма нощем
кой да я превива!
Опустели китки
росен ран босилек,
като няма лудо
заран да ги крадне!

Тъмен облак мина
снощи през гората,
та обрули младо
лискье ясеново!
Хала халовита
мина през селото,
та погуби много
момци къдроглави!
Зъл душманин свирна
с пушка огнебойка,
та прободе мойто
свидно първо либе...!