Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Отмина пролет цветиста


Отмина пролет цветиста,
настана лято жътварско,
ей, иде чакан Илинден!

Ще лумнат буйни огньове,
ще светнат светли седенки,
ще връннат тънки вретена,
ще викнат млади девойки
низ едно гърло два гласа!
Ще тръгнат вакли ергени
на тайфи – буйни дружини,
ще дръннат кутли триструнни,
ще свирнат медни кавали,
хорà ще люшнат лудешки!
Ще шумнат тесни сокаци,
ще гръмне село от песни,
ще лавнат псета по двори,
коне ще цвилнат в обори,
ще щурне младост и радост!...

Ей, жъден, чакан Илинден,
ела ни скоро, по-скоро:
сърцата бият – играят –
не могат вече изтрая!...