Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Петли пяха, ненке


– Петли пяха,
     Ненке,
петли пяха,
песни спряха
по седенки.

Наште псета,
     дъще,
наште псета
покрай плета
лаят още.

– Псета лаят,
     мамо,
псета лаят,
че не знаят
кой е тамо.

Там ме чака,
     мамо,
там ме чака
във сливака
хайдут Стамо!...