Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Пиле пее – пиле песнопойче


Пиле пее – пиле песнопойче,
а в нивята сиротно девойче.

Сърп извива – златно жито жъне
и от жалба дребни сълзи рони.

Вятър вее – житен клас люлее,
сиротинче тъжна песен пее:

 „Вей ти, ветре,
   скитнико бездомен,
 вей, развей ми
   кървавия спомен!
 Девет годин
   вееш не запираш –
 по села и
   по клисури свириш.
 Изпогори
   пасища зелени,
 изпресуши
   стубели студени,
 изпочупи
   гусли и кавали,
 че погуби
   момци повилняли,
 та разплака
   майки и невести
 и запусти
   домове злочести!
 Изпокапа
   медена овошка,
 стоката се
   мрътва изнатръшка.
 Кърищата
   вредом изгоряха,
 селяните
   черни почерняха!
 Малки моми
   люта жал попари:
 не излизат
   вечер по бунари,
 не се сбират
   по тлъки, седенки
 и не пеят
   кръшно по беленки!...“

Пиле пее – пиле песнопойче,
а край него сиротно девойче.

Сърп извива – зряло жито жъне
и от жалба дребни сълзи рони.

Вятър вее – житен клас люлее.
Сиротинче жална песен пее!...