Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Седнала е Ружа мома хубава


  Седнала е
Ружа мома хубава
  във градинка,
под петровка ябълка,
  да извезва
дари неизвезани
  и да тъкми
руба ненатъкмена.
  Де я, пусто,
от чардака зърнало
  нейното
комшийченце не любило,
  че стъпило
горе на плетището
  и запяло
песенчица весела:

  „Пукнала е
пролет теменугова,
  разцъвтяла
момина градинчица,
  грейнало е
слънчице усмихнато
  във градинка
под петрова ябълка.
  Не е било
слънчице усмихнато,
  а е било
Ружа мома хубава.
  Ружините
очи теменугови
  са две ясни,
сини теменужчици;
  ружините
зъбки маргаритени
  са два реда
цъвнали кокичета,
  ружините
бузички божурени
  са два едри
разцъвтели макове;
  ружините
устни трендафилови
  са две али
гюлове разпукнали;
  ружината
топла гръд нелюбена
  е зелено
лускье трепетликово;
  ружината
снага тънкостволеста
  е фиданче
в момина градинчина!...“

  А девойка –
Ружа мома хубава,
  отговаря
момку на песничката:
  „А е гиди,
младо ненаучено,
  стига, море,
ни кърши плетището!
  Прехвърли се
в момина градинчица,
  да обереш
белите кокичета,
  да целунеш
бузки – али макове,
  да наквасиш
уста – свежи гюлове,
  да обвиеш
снага трепетликова,
  да изпиеш
очи теменугови,
  да полюбиш
Ружа мома хубава!...“