Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Снощи, мале, късно сме късняли


Снощи, мале, късно сме късняли
с вакло либе край вити плетища,
до зори сме сладичко гукали,
ала на сърцето не насища!

Пусти думи – не се свършват, мамо!
Пуста обич – бре, не се изказва!
Младо сърце се смирява само
с вита китка от моминска пазва!...