Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Там при моста на Огоста


  Там при моста
  на Огоста
се белее гроб един,
  гроб безкръстен
  на невръстен
някой беден селски син.

  Пред години
  в тез падини
е била незнайна сеч:
  много момци –
  бдинци, ломци –
паднали са от картеч.

  Днес в полята,
  по нивята,
где героите лежат,
  нацъвтяло
  цвете бяло –
„септемврийче“ го зоват!...