Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Чакай ме, чакай, бяла Марио


Чакай ме, чакай,
бяла Марио,
чакай ме, чакай,
галено либе!

Рано довечер
ще те споходя
с враното конче
на гюл-седянка,

тънката снага
да ти прегърна,
бялата гушка
да ти целуна.

Чакай ме, чакай,
бяла Марио,
чакай ме, чакай,
жъдна изгоро!...