Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Ще се мине есен листопада


Ще се мине есен листопада,
ще се мине весел гроздобер,
ще напълним бъчви с руйно вино,
ще наложим делви с лют пипер!

Ще настане зима снеговита –
вред земята ще да побелей,
ще да лумнат сватби и годежи –
руйно вино вред ще се пролей!

Аз ще коня с вино да напоя,
ще му сложа свилена юзда
и ще литна в Дунавското поле –
вакла булка ще си доведа!...