Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Нощ над Персин


Ням е Бог
в свода син.
В сън дълбок
спи Персин.

Юлска нощ
кървавей
като нож
на злодей.

Лагер – ад!
Кръв и пот!
Гнет и глад!
Клет живот!

Злобен щрак
с ключ зловещ.
Тюрмен мрак.
Задух – пещ!

В тоя кът
като в гроб,
гробно спят
роб до роб.

Призрак чер
в пустошта,
без фенер
във нощта –
вишки зли
стан вишат.
Часови
стръвни бдят.

Взор суров 
мята плам.
Шмайзер нов
святка там.

Мъртвина.
Нощен грак –
на злина
кобен знак.

Лес и шир
жаждат хлад.
Спят във мир
лист и цвят.

Звезден рой
и луна.
Глух покой.
Тишина!

Опустял
бряг немей.
Дунав бял
се люлей.

В сън дълбок
спи Персин.
Ням е Бог
в свода син!