Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Благодаря ти, Мариета


От грижи и тегла терзан,
бях се простил със младостта си,
но ето – твойта мека длан
погали белите ми власи.

Ти ме дари с неземен дар,
с неповторима земна радост,
разбуди стихналата жар
и върна прежната ми младост.

Прелюбодейният ни грях
в единна сплав сплави сърцата
и аз едва сега познах
какво е сласт и обич свята!

Пред мен изгря животът нов!
Цъфти зелената планета!
За преданата ти любов,
благодаря ти, Мариета!