Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Богатство


С лице мъртвешки бледно,
умислен момък млад
яви се изповедно
пред старец белобрад.

– В девойче сладкодумно
с гласче на меден звън,
аз влюбих се безумно
и нямам вече сън.

Не знам дали е грешно,
но тъй злочест съм аз,
че страдам безутешно
и скритом плача с глас!

Загубен съм за нея,
че сетен съм бедняк!
О, как ще преживея
без моя ангел благ?

Брадата си поглади
мъдрецът беловлас
и каза: „Момко млади,
щастлив си в този час!

Ни беден, ни загубен
си, орльо мой крилат!
Безумно щом си влюбен,
о, ти си най-богат!“