Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Всеки иска да векува


Всеки иска да векува
в тоя хубав Божи свят,
остарее ли – тъгува,
че не е навеки млад!

Да тъгува който няма,
изживени младини,
радост не познал голяма,
не изпитал сладини!

Аз не жаля! Не тъгувам!
Не проклинам старостта!
Цветни сънища сънувам!
В чудни светове летя!

Че във младост ум не губих,
за богатство не ламтях:
на тракийки се налюбих,
на хора се наиграх!

1984 г.
#1 anton_mnt@ abv.bg
четвъртък, 27.04.2018, 16:34 г.

Брилянтно !