Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Всяка възраст


Всяка възраст има чар и красота
както всяка истинска красавица.
Булката довежда радостта
с плиснатата сватбена наздравица.

Най са сочни в зноен юлски пек
пълнозрелите зърна на вишните,
и най-петимни са за дюшек
булките – четирисетгодишните.