Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Имам конче шарколия


Имам конче шарколия,
буйногривесто жребче,
шарколия, айгърлия
като влюбено момче.

Гривата му – цяла в плитки,
на челото – ален цвят,
от копитата му – свитки,
косъмът му – злат ахат!

На прогулка ли честита
го извеждам сутрин вън,
то потропва със копита
и прозвънва с меден звън.

Зърне ли кобилче стройно –
с преден крак копае ров
и процвилва неспокойно:
обяснява се в любов!