Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Майтап


С много радост (и с не малко злоба)
с мене се майтапи старостта,
че с единия си крак съм в гроба,
другият не мърда от твърдта.

Но макар животът да е мрачен –
грубоват, нерадостен, нелек,
ще ми се, тъй дяволски разкрачен,
да прекрача в следващия век!