Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
АЕЦ


Какво си ти: сърце горещо,
даряващо ни светлина,
или чудовище зловещо,
претъпкано със свръхзлина?

Привидно глуха, спотаена,
по-страшна ти си и от ад,
че цялата си заредена
със смъртоносния заряд.

Заклети ядрени физици
магьосват в теб и ден, и нощ
свръхдяволски микрочастици
със апокалиптична мощ!

Макар далеч от твойта стряха,
прокълната не дваж и триж,
живеем с вечната уплаха,
че може да ни покосиш!

Със грозната си мощ смутила
и дух, и сън, и свяст, и реч,
над цял народ със страшна сила
висиш като Дамоклев меч!

1986