Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Благословената


Народът наш не ще да чуй за революция,
дори и „нежна“ да се назовава тя.
Бъди благословена, родна конституция,
препълнена с човечност и със доброта!

Ти се роди във дни на бурни обновления,
след гнет полувековен на безбожна власт.
И заговори с думи като откровения –
човешки строги думи със небесен глас.

Но властолюбци те отрекоха, ругаха,
и тръгнаха без теб да търсят път и брод,
а после гузни клетвено ти обещаха,
любов и вярност към Родина и народ.

И мисля си каква ли би била България
без теб и тоите върховни правила,
че ти нали ни устреми към златозария,
единност, творчество, достойнства и дела.

Бъди благословена и благочестива,
простила грехове и бърсала сълзи,
и все такава горда, силна, мълчалива,
ти българската свята свобода пази!

1998