Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Житен клас


Любимец мил на нашите поети,
ти, мой печално клюмнал житен клас,
за свойта тъжна участ ме подсети
днес наближаващият жътвен час!

Сред тия житни блокове безкрайни,
със милиони братя – клас до клас,
ще паднеш ти под сталински комбайни
за благото на сталинската власт!

От твойта смърт е ползата голяма
и кярът ѝ от теб е двоен кяр,
защото даваш и зърно, и слама –
и с тях изхранваш всяка земна твар.

Държава и народ в туй тежко време
надяват се на твоя златен плод:
зърното ти държавата ще вземе,
а сламата – работният народ!

1969 г.