Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Заклинание


За черния ви ден Девети,
най-черния от всички дни,
за свободите ни отнети,
за стъпканите правдини,

за истината осквернена,
за поругана родна чест,
за стачката в кръв потопена,
за смазания млад протест,

за бедствието всенародно
от вашата престъпна власт,
за всичко мило, скъпо, родно,
ругано с дива страст от вас,

ще ви накажа аз сурово
с оръжието на честта,
но не със меч, а с живо слово
за цял народ ще отмъстя!