Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Изборно


Денят е исторически
във пет лета веднъж,
със избор политически
на пръв държавен мъж.

Готов ли си, приятелю,
за изборния ден,
горд гласоподавателю,
за подвиг вдъхновен?

Зове те с чест Родината
гласа си да дадеш.
Пред тебе са двамината –
кого ще избереш?

За Нея – за България,
за нейния престиж,
послушай мене, стария,
и няма да сгрешиш.

Гласувай за признатия
със орлови крила.
Гласувай за богатия
със думи и дела!

Гласувай за пристойния,
щастлив народе мой.
Гласувай за достойния –
ти знаеш кой е той!