Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Майчице България


Моя тъжна майчице България,
озарена с небни златозария,

съкрушена с мъки и страдания
от злоради челядни създания,

жертва на безбожнишки учения
за мъчения и заточения.

Рухнала, разсипана, отслабена,
пладнешки обрана и ограбена

от незнайни тайни бивши властници
и безбройни двойни съучастници,

отлетели заедно със тайните
към ония върхове „сияйните“,

със които някога те мамеха,
а сега безмилостно измамиха,

в борчове потънала до шията,
спряла долу при сиромашията.

Но и друга челяд имаш – пламенна,
свободолюбива, непосрамена,

път поела устремно стремителен, 
път всебългарски – мечтан, спасителен,

който ще те изведе из тинята
и на нищетата из пустинята.

И ще бъдеш равна в многобройните
и достойна посред най-достойните,

моя свидна майчице България,
озарена с небни златозария!

2000