Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Месия


На Ал.Солженицин
Като библейски среброкос пророк,
кипял във Сталинските преизподни,
ти даде на света велик урок
по лют двубой с потисници народни!

Години мъченичество в Гулаг,
где плът и кости гробна влага пиха,
ала гнетът и тюрменият мрак
духа ти исполински не сломиха.

Самин срещу безбройна вълча сган
от лумпени, чекисти, главорези
до смърт гнетен, измъчван и терзан
– о, небеса добри! – ти жив излезе!

В двубоя лют надви, но не със меч
и не с барут, стомана и олово,
а с пламъка на родната си реч,
с магията на руското си слово.

И ето те: огромен и велик,
непобедим, сюблимен, лъчезарен,
със подвига си – утринен светлик –
света огрял и станал планетарен!

От доблест и достойнство засиял,
ти идеш, боговдъхновен Месия,
да сепнеш Великана занемял
и да спасиш от грозен срам Русия!

1977 г.