Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Небето с плам ме е дарило


Бе време гибелно, зловещо.
Жежеше, падаха глави.
Но в моето сърце горещо
омразата гнездо не сви.

Че тя родей се със змията
и съска с нейния език,
отравя радостта в сърцата,
гаси душевния светлик!

Низвергната и поругана
от жизнерадия човек,
за мене чужда си остана
от нине, присно и вовек!

Небето с плам ме е дарило
да бъда воин на радостта.
В защита нейна към бесило
бих тръгнал с песен на уста!

1962 г.