Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Новогодишна рецепта


Юрнахме се юруш към Европа
след Големия свободен ден,
всеки драпа там да се докопа,
ала ядец – спъна ни Шенген.

Че в Европа яко се работи,
ала и богато се яде,
а у нас се дрънка и ломоти,
шмекерува, лъже и краде.

Бедността безмилостно връхлита
върху опроселия народ,
който страда, скита и се пита
„Има ли надежда, път и брод?“

Да. Животът ни ще се оправи
и ще секнат мъки и тегла
трябва да запретнеме ръкави,
другото е вятър и мъгла!

1999