Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Плюй и отмини!


Зърнеш ли плакат грамаден
със марксленински хвалби,
спри пред него с поглед яден,
виж го, плюй и отмини!

Провокатор ли повежда
реч за слухове, сплетни,
знай, че подло те подвежда,
затуй плюй и отмини!

Комсомолец ли замънка
за честити, светли дни,
остави го да си дрънка,
а ти плюй и отмини!

Радио ли те ментосва
с хвалбаджийски новини,
ти недей му се ядосва:
спри го, плюй и отмини!

Агитатор ли залае
за щастливи бъднини,
знай: от край до край лъжа е,
затуй плюй и отмини!

Дърт марксист ли забърбори
за народни правдини,
о, недей със него спори,
млъквай, плюй и отмини!

1962 г.