Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Tалмудисти


Четци и буквоедци на Талмуда,
следовници на Маркса в наши дни,
вий сяхте мерзост, подлост и заблуда,
омраза, злост, коварство и злини!

Народът падна в битка безпощадна,
сломен от вашата престъпна власт,
ала душата му, за правда жадна,
отвърна се завинаги от вас!

Със сталинска жестокост, мъст и злоба,
превърнахте го във безправен роб!
И днес свободно бъркате му в джоба
и пълните хайдушки своя джоб!

Имот загубил – той честта си пази,
за свобода и дълг свещен узря!
От дън-душата си ви той намрази!
От дън-душата си ви той презря!

Че вий сте негови душмани върли,
затуй днес като яхнат кон-бегач,
той дебне час седлото да захвърли,
а с него и омразния ездач!

1955